Zwroty

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującym prawem, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować Sklep – KADA OŚWIETLENIE ul Morska123-125 lok 5 81- 222 Gdynia, tel. 517 680 447, mail kada@kada.sklep.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy można pobrać tu: kliknij tutaj aby pobrać plik pdf

lub skorzystaj z wzoru poniżej:

data…………….. miejsce………………

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny
Ulica……………………………………………………………………………………………………..
Kod pocztowy …………………………….. Miasto…………………………………………………..
Adres email…………………………………………………………………………………………….
Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………….

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

lp

Nazwa produktu

Ilość
sztuk

Cena
brutto

1  

 

   
2  

 

   
3  

 

   
 4  

 

   
 5  

 

   

Powyższe produkty pochodzą z zamówienia nr………………………………………………….

Numer rachunku bankowego, na który mamy dokonać zwrotu pieniędzy
…………………………………………………………………………………………………………..

Wpłata na konto nastąpi niezwłocznie, nie później niż  w ciągu 14dni. Możemy jednak wstrzymać się z wypłatą należności do czasu otrzymania produktu.
Towar odeślij na adres PHU KADA ul. Morska123-125 lok 5 81-222 Gdynia
Zapoznałam/łem się z regulaminem sklepu kada.sklep.pl i zasadami dokonywania zwrotu na podstawie skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Data i podpis …………………

Zapytanie o produkt