I nadeszła ta chwila .....


Zapraszamy od środy 17 lutego od godziny 10 :00 do nowego salonu

oświetleniowego KADA przy ulicy Morskiej 123-125

( 100 m od dotychczasowej lokalizacji)


Bądźcie z nami w tym dniu.